อัตราค่าโฆษณา

babynewlogo

เว็บไซต์ BabyFancy.com รับโฆษณาป้าย ขนาดมาตราฐาน
ทั้งแบบภาพนิ่ง และ เคลื่อนไหว หรือ Rich Media

ผู้ลงโฆษณา สามารถแจ้งความประสงค์ ตำแหน่ง ขนาดป้ายที่ต้องการ
มายังทีมงานฯ เพื่อคำนวณราคาให้ได้ที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

babyfancy